Skip to main content

Stichting De Linde

Om bovenstaande te bewerkstelligen is Stichting De Linde van mening dat de aangeboden activiteiten zo functioneel als mogelijk dienen te zijn. Een prettige locatie met een duidelijk doel kan enorm motiveren. Wij besteden dan ook veel aandacht en tijd aan het vinden en opzetten van dagbesteding. Met onze kennis en expertise proberen wij in ons aanbod van dagbesteding aan te sluiten bij de interesses en mogelijkheden van onze cliënten.
Stichting De LindeWij hebben een commerciële exploitatie van het Eetlokaal waar dagbesteding in is geïntegreerd. De clientèle hebben allen een belangrijke taak bij het tot uitvoer brengen van de exploitatie zowel in de keuken als in de bediening.
In de winter knusheid en huiselijke warmte binnen in het Eetlokaal en zomers diverse terrassen aan het Spaarne waar wij circa 80 gasten kunnen verwelkomen. Met al onze medewerkers staan wij garant voor warmte en gezelligheid en dragen wij het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een zeer warm hart toe.
Dagbesteding, het bieden van een dagprogramma is ter vervanging van onderwijs, arbeid of andersoortige dagstructurering. Doel daarbij is het handhaven of bevorderen van de zelfredzaamheid en integratie in de samenleving.
Dagbesteding